دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان

دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار

( چاپ و بسته بندی / تبلیغات / رسانه / برندینگ / مشاور توسعه و بهبود کسب و کار)

اول تا چهارم دی ماه 1400 - ساعت 10 تا 18

دبیرخانه ۳۳۸۳-۰۳۱

ارسال نهایی فرمها و تکمیل ثبت نام

  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.