دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان

دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار

( چاپ و بسته بندی / تبلیغات / رسانه / برندینگ / مشاور توسعه و بهبود کسب و کار)

اول تا چهارم دی ماه 1400 - ساعت 10 تا 18

دبیرخانه ۳۳۸۳-۰۳۱

مشارکت کنندگان

نام مشارکت کنندهشماره غرفه
اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان C140-C141-C139-C137-C138-C136
سالنامه ایران زمینC152,C153
آژانس دیجیتال مارکتینگ رزساC133,C134,C135
اتحادیه صنفی صنایع دستی شهرستان اصفهانC158
اتحادیه صنفی کانون های آگهی و تبلیغاتی اصفهانC159
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهانC110,C109
افق قطعات اسیاC161,C162,C163,C164,C165,C168
امور کمیسیون ها و مرکز فوریت های کسب و کار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
C115,C116,C117,C118
انجمن روابط عمومی ایران - شورای نمایندگی استان اصفهانC215
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان استان اصفهانC160
انجمن مدیران صنایع اصفهانC130
ایستگاه کتابC156
ایستگاه مشاورهC107,C105
پاویون تخصصی بیمه ( کارگزاری بیمه شماره 1573 )C142,C143,C144,C145,C146,C147
پاویون تخصصی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور ( شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان)B161,B162,B163,B164,B165,B166,B167,B168
پاویون تخصصی مطبوعات و رسانه C197,C198,C199,C200,C201,C202,C203,C204,C205,C206,C207,C208,C209,C210,C211,C212,C213,C214
تجارت ماندگارB125
توسعه ارتباطات پگاه (متاکو)C154,C155
چاپ بارانC188
راشا مشاوره لیانB153
سپید حامی پیشروB176
سپیدار پکC193
سها دانش نقش جهانC177,C178,C180,C179,C184,C181
شرکت پایدار داده پردازان نوین ایدهB103
طراحی و چاپ ایراناB174,B175
کاغذ هشتC194
کانون آگهی و تبلیغات آیندهB114,B113,B111,B112
کانون آگهی و تبلیغات ایلیاC186,C187
کاویان فرتاک آرتاC185
گرین فیلدC170,C171
مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس C182, C183
مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستانC119,C120
مجتمع گرافیک نشر چاپ میرنگارC166,C167
مرداس راد ایرانیانB160,B158,B159,B157,B155,B156,B154
مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهانC157
موسسه آموزشگاه فنی و حرفه ای آگاهC131,C132
هلدینگ توسعه کسب و کار پشتیبانB169,B170,B171,B172
پردیس توسعه چرتکهB177
آژانس تبلیغات نکسوسB178
رابین سپند اسپاداناC129
ویرا ویژن‌B110,B109
مرکز آموزش بین المللی اصفهان صفریکC104
ایران تبلیغC169,C172
موسسه آموزش آزاد ماکانC148,C149
موسسه آموزش عالی آزاد برهانC111,C114