دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان
اول تا چهارم دی ماه 1400 - ساعت 10 تا 18

دبیرخانه ۳۳۸۳-۰۳۱

دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان

1 تا 4 دی ماه 1400 - ساعت 10 تا 18

تاریخ برگزاری : اول تا 4 دی ماه 1400 – ساعت 10 تا 18
محل برگزاری : اصفهان ، کمربندی شرق ،روبروی منطقه روشن دشت ، نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
هدف از برگزاری نمایشگاه :
   • معرفی ظرفیت ها و توان شرکت‌های فعال اصفهان در حوزه مدیریت کسب و کار
   • فراهم نمودن بستری برای شبکه‌سازی و هم‌افزایی کسب‌و‌کارهای مرتبط
   • ایجاد محیطی پویا برای حضور مدیران ارشد با هدف تامین نیازهای کسب و کار خود
   • فضایی برای تعامل و هم افزایی مراکز و شرکت های مشاور، تامین کننده، آموزش دهنده، ارایه کننده خدمات و …