جشنواره جلوه‌های تبلیغات در استان اصفهان

محورهای جشنواره

عکاسی تبلیغاتی
طراحی و اجرای بسته بندی
طراحی پوستر، تصویر سازی و رسانه های دیجیتال

شرکت کنندگان

دانشجویان
گرافیست آزاد
کانونهای آگهی و تبلیغات

زمان‌بندی

زمان پذیرش از 98/5/1 الی 98/5/10
زمان داوری از 98/5/11
زمان چاپ و تحویل کارهای پذیرفته شده به دبیرخانه از 98/5/12 الی 98/5/14

قبل از ثبت‌نام فایل راهنما را دریافت و مطالعه فرمایید.


دریافت فایل راهنما


ثبت نام و ارسال آثار