مخاطبان نمایشگاه (مشارکت کنندگان - غرفه داران)

 • شرکت های مشاوره کاریابی ها
 • مراکز آموزشی دانشگاه ها
 • شرکت های کانون آگهی و تبلیغاتی (تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی – ساخت تیزر و آنونس تبلیغاتی – عکاسی تبلیغاتی – غرفه آرایی و خدمات نمایشگاهی – گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی – رسانه های پخشی – رسانه های چاپی – رسانه های فضای مجازی – رسانه های محیطی)
 • شرکت های مرتبط با ثبت شرکت/کارت بازرگانی/تهیه طرح کسب و کار
 • دستگاه های دولتی مرتبط
 • انتشارات مرتبط
 • انجمن ها و تشکل های مرتبط ( انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی – انجمن روابط عمومی – کانون عکس اصفهان – انجمن عکاسان – جامعه مهندسان مشاور ایران – انجمن صنفی طراحان گرافیک و … )
 • شرکت های بازرگانی / مدیریت صادرات
 • متخصصان بدون دفتر ( آزادکارها)
 • شرکت های فعال در حوزه ایمنی / HSE
 • شرکت های فعال در حوزه برند
 • شرکت های فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال
 • شرکت های فعال در حوزه روانشناسی و خدمات وابسته